Poprodejní servis

ZÁRUKA

Všechny certifikované produkty LUME, mají ze zákona 2 letou záruku. Naše záruka bude pokrývat veškeré výrobní vady, s nimiž se můžete setkat.

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené

1. Komerčním použitím produktů.

2. Opotřebením, zneužitím nebo nedbalostí zákazníka. Škoda z nedbalosti zákazníka je charakterizována jakoukoli škodou způsobenou nepřímými, přímými nebo náhodnými akcemi a okolnostmi. To zahrnuje mimo jiné: kolizi s povrchem či jinými předměty, požár, oheň, rozlité potraviny nebo kapaliny, zneužití, nesprávné nebo neoprávněné opravy, změny, neobvyklé namáhání produktu, na které nebyl certifikován nebo nesprávné úpravy. Pokud je produkt vrácen s odstraněnými, poškozenými nebo jinými a jinak poškozenými štítky, nebudeme schopni poskytovat žádné záruční opravy a služby.

Chcete-li odeslat žádost o opravu poškozené obruby, napište a vysvětlete svůj problém e-mailem na adrese care@lume-eyewear.com nejlépe i s kvalitním fotografiemi. 

Pokud se rozhodnete pro zaslání produktu do našeho Oddělení Oprav, pošlete nám e-mail na adresu care@lume-eyewear.com , abyste nám oznámili svůj příchozí balíček. Ve vašem e-mailu použijte předmět „OPRAVIT“ a uveďte:

• Kartu osvědčení o pravosti

• Fotografie potvrzení nebo fakturu (pokud je zakoupena u některého z našich oficiálních prodejců, uveďte prosím nějakou formu dokladu o koupi.

• Kvalitní fotografie oblasti poškození.

Náš tým zákaznické podpory vás bude informovat o dalších krocích.

Opravy mohou trvat 6-8 týdnů, v některých případech budeme muset prodloužit čas, v závislosti na stavu výrobku, jaké komponenty jsou nezbytné k provedení opravy, a dodací lhůtu pro kompletní dokončení opravy.

Poškození, na které se nevztahuje naše 2 letá záruka, je stále možné opravovat, nicméně tyto opravy budou zpoplatněny v rámci námi zaslaného ceníku za jednotlivé díly společně s hodinovou sazbou za práci a nezbytným počtem hodin k provedení opravy. Poplatky se mohou vztahovat i na opravy v rámci 2 leté záruky, pokud naše Oddělení pro zajištění kvality dospěje k závěru, že škody jsou způsobeny nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením ze strany zákazníka.

V takových případech Vás budeme vždy informovat a vyžadovat váš souhlas k provedení opravy v rámci oficiálního ceníku. V případě že nebudete souhlasit se zpoplatněnou opravou vašich brýlí Vám brýle zašleme zpět ve stavu, ve kterém nám byly poslány. 

V případě, že se rozhodnete odmítnout servisní opravu, společnost LUME  odešle produkt zpět na adresu, ze které byl balík odeslán. Náklady na dopravu na Vaší adresu hradíte Vy, pokud není společně s produktem v balení dodána karta s certifikátem pravosti.

Pokud potřebujete další upřesnění ohledně procesu opravy, neváhejte a kontaktujte nás na adrese care@lume-eyewear.com  s žádostí ohledně informací vztahující se k Vaší žádosti o opravu.